BILDRUMS KLIPPARK
PAPER CUT OUT MODELS
home
rev. 14 oktober 2020
Gunnar Sillén
Larsbodavägen 55, SE-12341 FARSTA, Sweden
Storgatan 72, SE-624 48 SLITE, Sweden

     


  
Ateljévillan Niord 24 i Djursholm  skala 1:200

Villan har ritats av mig och modellen kan du ladda ner gratis om du klickar på bilden.

Get a free download of this model by clicking the picture. 

 


  
Nr 1   s/s Strängnäs Express/Storskär   skala 1:200

2 ark A4 + 4 sid historik och bygganvisning

Deutsche Bauanleitung erhaltbar

 


  
Nr 2   Skottsbergska gården i Karlshamn    skala 1:200 

1 ark 504 x 297 mm

Byggnaderna uppfördes strax efter stadsbranden 1763 och är sedan 1927 bevarade som byggnadsminne i staden

Building instruction in English
Deutsche Bauanleitung

 


Nr 3  Svenska flottans ubåt no 1 "Hajen"   skala 1:100

4 ark A4

Klipparket ger valfrihet att bygga ubåten i sitt ursprungsskick 1904 eller som den såg ut efter ombyggnad 1916 och som den bevarats vid Marinmuseum i Karlskrona.

You can build either of two versions, original 1904 or rebuilt 1916, which is like the boat is now preserved in Karlskrona

Building instruction in English available
Deutsche Bauanleitung erhaltbar

 


    
 Nr4  Jona och den stora fisken

Tredimensionell framställning av valvmålning av Albertus Pictor från 1400-talet i Härkeberga kyrka.

4 ark A4

The model is designed after a wallpainting from the 15th century in the Härkeberga parish church.

Building instruction in English available
Deutsche Bauanleitung erhaltbar

 


    
Nr 5  Statens spannmålslagerhus i Hallsberg  skala 1:160

4 ark A4

Byggnaden är en av flera som uppfördes runt om i landet som beredskap under första världskrigets nödår. Fasaderna ritades av arkitekten Gunnar Asplund.

Building instruction in English available
Deutsche Bauanleitung erhaltbar

 


Nr 7  Pershyttans masugnsmiljö i Nora kommun

4 ark A4

Modellen återger hyttan med kolhus, dammar, hjulhus, stånggång och slaggvarpar.

Building instruction in English

 


Nr 8 HSC Gotland                  skala 1:250

7 ark A4 + historik och bygganvisning

building instruction in english
 

   

   
Nr 9  tremastskonaren Isolda  skala 1:160

Modellen ritades för Göteborgs sjöfartsmuseum, och har ibland kunnat laddas ned gratis från Isoldas egen hemsida http://www.isolda.info/

The model was designed for the Maritime Museum in Gothenburg, and has occasionally been available as a free downloaded from http://www.isolda.info/

Isoldamodellen som klassrumsprojekt, ett exempel.
the Isolda model as a class room project, an exaple.  

   
Nr 10   Statens spannmålslagerhus i Eslöv    skala 1:160

affischformat 700 x 1000 mm 

Modellen ritades till stöd för föreningen "Lagerhusets vänner" som i hård motvind arbetade för husets bevarande som minnesmärke. Striden slutade med att huset såldes till en privat exploatör som 2007 byggde om det till landets då högsta bostadshus av trä.

Foto: Kasper Dudzik


   
Nr 11  HMS Visby (stealth corvette)  skala 1:250

2 ark A4

Building instruction in english

 


   
Nr 12  Stridsbåt 90H (combat boat) skala 1:72

3 ark A4 + historik och bygganvisning

5 olika versioner. 

Click picture to read more

Building instruction in English

 


   
Nr 14 Slite vattentorn (Slite water tower)  skala 1:160

1 ark A4

 Du kan ladda ned denna modell gratis. Klicka på bilden för att komma till sidan med Slite. Där hittar du klipparket.
  

Click the picture and get to the Slite page. There you will find the way to a  free download of the files for this model.

 


  
Nr 15  s/s Drotten, byggd i Oskarshamn 1928,  skala 1:250

3 ark A4 + historik och bygganvisning

 


   
Nr 16 m/s Sunnanvik   skala 1:250

8 ark A4 + historik och 4 sidor bygganvisning

Building instruction in English

 


   
Nr 17  SMS Albatross,   skala 1:250

6 ark A4 + historik och 4 sidor bygganvisning

Minläggaren Albatross jagades 1915 av en överlägsen rysk flottstyrka på grund innanför Östergarns holme på Gotlands östra kust. Fartyg och besättning internerades i Sverige under resten av världskriget och blev på sin tid mycket omskrivna. Click picture to read more 

Building instruction in english
Deutsche Bauanleitung

 


   
Nr 18 m/s Slite, byggd i Sölvesborg 1955,  skala 1:250

3 ark A4 + bygganvisning

Building instruction in english

 

Click picture to read more 

 


   
Nr 19 s/s Hansa, krigsförlist 1944, skala 1:250

3 ark A4 + historik 

 

Click picture to read more 

 


    
Nr 20 Jagaren Vale, byggd vid Kockums 1907, skala 1:250

2 ark A4 + historik och bygganvisning

Building instruction in english

 


   
Nr 21 Slite badhus förr och nu,   skala 1:160

 

4 ark A4 + historik och bygganvisning

Two versions of the same building
Building instruction in english

 


   
Nr 22 Dornier Wal, Pisaversionen från 1925

skala 1:160 eller 1:250


   
Nr 23  Koviks fiskerimuseum på Gotland  
skala 1:250

2 ark A4 + 1 ark vikt A3 + historik och bygganvisning

Building instruction in english

Koviks fiskerimuseum har en egen hemsida
http://sites.google.com/site/koviksfiskerimuseum/home2

 


  
Nr 24  kylfartyget Snow Flower, skala 1:250

15 ark A4 + bygganvisning

Building instruction in english

 

Click picture to read more 

 


  
Nr 25 Lotsbåt 776   för Slite, skala 1:100

2ark A4 + ritning


   
Nr 26 briggen Tre Kronor av Stockholm,
skala 1:160

4 ark A4 + segelritning och bygganvisning


  
Nr 27 Narrowboat Rousham, skala 1:87

1 ark A4 + bygganvisning

Click the picture to read more and get a free download

 


  

Nr 28 s/s Pompey Power, skala 1:250

5 ark A4 + bygganvisning

full hull model with cargo holds

 


  
Nr 29 m/s Hamen (ex s/s Pompey Power), skala 1:250

5 ark A4 + bygganvisning

full hull model with cargo holds


  
Nr 30 Lindesnes fyr, skala 1:250

1 ark A4

Click the picture to read more and get a free download

 


  
Nr 31 kungaslupen Vasaorden, skala 1:72

5 ark A4 + bygganvisning i häfte
säljes endast genom Sjöhistoriska museet i Stockholm
beställ här: butiken.sm@maritima.se

sold exclusively through the Maritime Museum in Stockholm
Order here: butiken.sm@maritima.se

Click the picture to read more 

 


  
Nr 32 s/s Othem, skala 1:250 

2 ark A4 + bygganvisning


   
Nr 33/160 KBV049, skala 1:160

3 ark A4 + bygganvisning

 

Nr 33/250 KBV049, skala 1:250

2 ark A4 + bygganvisning


  
Nr 34 m/s Nordstar, skala 1:250

5 ark A4 + bygganvisning


  
Nr 35 Visby hamnkran "Elefanten"

Click the picture to read more and get a free download

  
  
Nr 36 s/s Gustafsberg VII - Saxaren
skala 1:160

4 ark A4 + bygganvisning

Click the picture to read more 

 

  
   
Nr 37 Ägnö Norrgård "Smultronstället"
          ("Wild Strawberries")

Click the picture to read more and get a free download

 

  
 
Nr 38 Vattentornet i Hotellparken i Slite
skala 1:48

Tornet byggdes 1919 med den första cementen som levererades från Slite cementfabrik.

   

 
Nr 39 Elevador do Lavra, Lisboa
skala 1:100

Click the picture to read more and get a free download

 

Nr 40 Kopu lighthouse, Hiiumaa, Estonia
scale 1:250

 

 

  
Nr 41 Il Vaporetto di Venezia
scale 1:160

Click the picture to read more and get a free download

   
Nr 42 Cruise ship  АНТОН ЧЕХОВ  
                                   (
ANTON CHEKHOV)
scale 1:700 or 1:400

Click the picture to read more and get a free download

   
Nr 43 Magnebergskroken 3 i Enskede

scale 1:160

Click the picture to read more and get a free download

   
Nr 44 Silverbussen, Citroën Hy

scale 1:43

Click the picture to read more and get a free download

   
Nr 45 Majgu (Magö) beacon

scale 1:160

Click the picture to read more and get a free download

FYRMODELLER   (Swedish lighthouses)


Fyr01 
Falsterbo fyr i  Skåne 
Modell i skala 1:160.
1 ark A3
Modellen finns också i 1:250
1 ark A4
   

Fyr02
Närs fyr på Gotland
Modell i skala 1:160.
1 ark A4
Modellen finns också i 1:250
1 ark A5
   

 
Fyr03
Almagrundets fyr i havet utanför Sandhamn (Stockholms inlopp)
Modell i skala 1:250. Modellen kan byggas med eller utan undervattenskropp.
1 ark A4 + särskilt ark för undervattenskroppen
(The model could be built more or less detailed, with or without under water body.)
  
  
  
Fyr04
Holmögadds fyr,Västerbotten
Modell i skala 1:160
1 ark A4
   
   
   
  
Fyr05
Understens fyr i Ålands hav
Modell i skala 1:100
3 ark A4 för nedladdning här. 
can be downloaded here
   
    
    

Fyr06
Hoburgs fyr på Gotland
Modell i skala 1:160 för föreningen Fyrtillsyn Gotland, som saluför den på fyrplatsen
  
  
   
Click the door to read more about paper models of lighthouses
   

 

 

 

  
JULMODELLER
Christmas card models 

A new model was presented on Lucia´s day (13th of Dec) every year from 1999 to 2008 as a free download from this site. They were available till Knut´s day (13th of January) when Christmas following Swedish tradition is to be over.

If your longing for one or more of the models is too strong at other times of the year, don´t hesitate to write Santa a mail with your wish and he will see what could be done.

 

Santa and 
the Art of Sailing (1999)

  
Santa and 
the Art of Flying (2000)
Santa and 
the Art of Driving (2001)

Santa and the 
Art of Lightmaking (2002)
Santa and 
the Art of Rail Running (2003)

 

Santa and 
the Art of Gliding (2004)
 
Santa and 
the Art of Printing (2005)
Santa and 
the Art of Steelmaking (2006)
Santa and 
the Art of Ploughing (2007)
Santa and 
the Art of Digitising (2008)

 Santa
bildrum@bildrum.se