SNOW FLOWER

SNOW FLAKE, SNOW LAND, SNOW STORM, SNOW DRIFT, SNOW BALL, SNOW CRYSTAL, SNOW HILL 

 

   
Reefers, built at Chantiers Navals de la Ciotat 1972-73
for Salén Reefer Services in Stockholm

L.o.a. 173,30 m
beam 24,65 m
speed 23,1 knots
BILDRUMs klippark nr 24 ger en modell i skala 1:250 av valfri båt i Snow-serien.
Byggsatsen består av 15 ark A4 + 4 ark bygganvisning.
Modellen blir 69 cm lång

Model scale 1:250. 15 sheets A4 + 4 instruction pages. Model length 69 cm

Price: EUR 25

  
De åtta systrarna i Saléns Snow-serie byggdes som världens då största och snabbaste frukttransportfartyg för Saléns, som med sitt huvudkontor i Stockholm då var världens största kylrederi. Saléns var föregångare när det gäller arbetsförhållanden och Snowbåtarna fick en påkostad inredning med rymliga hytter och möjlighet till familjebostad om någon ville ha familjen med sig.
Väderdäcken hade förstärkts för att kunna bära kylcontainrar om det skulle bli efterfrågan på transport av sådana. Lastrummen var speciellt byggda för transport av bananer, men också anpassade för att kunna ta returlast av bilar.
Under 1980-talet flaggades båtarna ut till olika länder för att möta olika handelspolitiska hinder på världsmarknaden. Några av båtarna kom också att segla under kontrakt med nya namn. Men de flesta fick bara hemorten Stockholm utbytt mot Bristol eller någon annan ort där Saléns hade dotterbolag. 
  Den 19 december 1984 gick Saléns i konkurs och båtarna övertogs så småningom av nya ägare. Fyra av båtarna kom med tiden till rederiet Holy House i Stockholm och återfick sina ursprungliga namn om än med utländsk hemmahamn. Flower, Drift och Crystal byggdes om i Finland 1992 för pallgods och är väl skötta. Snow Drift gjorde den äran som miljö när filmen "Kocken" (regi: Mats Arehn) spelades in 2004. 
When the eight sister-ships of the "Snow" class went to sea in the 70's they were the largest and fastest refrigerated fruit ships in the world - and the owner, Salén Reefer Services in Stockholm, was the biggest fruit shipping company in the world. 
The ships were built to very high standards throughout and particularly in the crew's living quarters. While the cargo holds were principally designed for transporting bananas to Europe, they were also used for carrying cars on the return trips. 
The ships sailed under various different flags through the early 1980's, including the British Red Ensign. Several also sailed with varying names under contracts to other operators.
When Saléns unfortunately went bankrupt in 1984 the ships were all sold. Four of the ships were grouped together again some time later under a new Swedish owner - the Holy House Shipping Company of Stockholm. This company gave them back their original names. 
In 1992 Snow Flower, Snow Drift and Snow Crystal were converted (in Finland) to carry palletized cargoes. They are all well maintained and Snow Drift starred as the brilliant white backdrop in a film that was produced in 2004.


Back to Bildrum cutouts