SLITE
home Gunnar Sillén  2 januari 2009

  
     En skyddad hamn. Sedan urminnes tider den bästa i Östersjöns mitt.
Här har silverskatter grävts ned efter givande handel i öster.
Här har fästningsverk anlagts för att hindra fiender utnyttja hamnen.

Här har brutits sten ur berget som bränts till kalk.
Här har båtar byggts för att segla kalken över haven. 
Här har handlare och sjömän bosatt sig för att leva av sjöfarten.

Pengarna räckte så småningom till en cementfabrik som växte och växte medan människor slets och berget gröptes ur. Från fabrikens skorsten flaggar vattenångan som en andedräkt över samhället och visar att än finns här liv. 


Horisonten binder samman Slite med resten av världen.
  
   
   
Karta från 1920-talet. I dag är järnvägen borta och fabriken betydligt större.

Vikingaskeppet "Krampmacken" är ett försök att rekonstruera en båttyp med vilken man för tusen år sedan färdades härifrån via Östeuropas floder till Konstantinopel (Istanbul). När båten var nybyggd 1980 prövade ett antal entusiaster att segla, ro och släpa den efter gamla handelsvägar till det bysantinska rikets forna huvudstad. 

Angöringen till Slite sker via Majgu (Magö) där båk och lotspassningsstuga nu vårdas av hembygdsföreningen. Efter passage mellan Grundet och fästningsön Enholmen kan man välja att lägga till i Lanthamnen som famnas av "Krokiga Kajen" och Apotekskajen. De som har last till eller från cementfabriken lägger till vid fabrikens egen kaj, "Oceankajen".

     
Fästningsbyggen är en egendomlig form av slöseri. De beslutas under krigstid men hinner sällan bli färdiga innan kriget och pengarna är slut. Och skulle de bli färdiga så är de då oftast redan hopplöst föråldrade. På Enholmen har ett antal fästningsbyggen påbörjats, avbrutits och nedlagts från 1600-talet och ända till in på 2000-talet.  Stiligast är de romantiskt formade verk som uppfördes efter Krimkriget (1853-56) för att låtsas som om man i fortsättningen tänkte hindra engelsmän och fransmän från att utan lov använda Gotland som bas för krig mot Ryssland.

Ön Asunden befästes efter andra världskriget. Men när Berlinmuren fallit 1989 försvann pengarna till underhåll. I dag är det mesta borta. 

   
   På bilden till vänster syns Lanthamnen med "Apotekskajen" i fonden och "Krokiga kajen" till höger. I bakgrunden syns cementfabrikens hamn med "Oceankajen" och "Cementpiren". 

Kajen närmast i bild var tidigare ett skeppsvarv där segelskutor byggdes, reparerades och underhölls. Kölhalning innebar att skutan med spel och taljor krängdes så att man kom åt att arbeta med undersidan.
Varvet var en del av en större handelsrörelse, vars ägare bebodde det hus med ståtlig trädgård som senare blev Slitebadens hotell (bilden till höger) och samhällets park. 

 


 
        

 


En av de gamla varvsbyggnaderna disponeras i dag tillsammans med slipen av Slite Sjöfartsmuseum. Klicka på bilden om du vill veta mer om museet eller om du vill ladda ned klipparket till en modell av byggnaden. 

Den större av de gamla varvsbyggnaderna disponeras nu till större delen av Slite Båtklubb och kallas "Kajutan". Byggnaden uppfördes ursprungligen som sjukhus på ön Asunden där man på 1850-talet byggde en ny karantänsstation i stället för den som måste läggas ned för de nya fästningsverken på Enholmen. Koleraepidemien upphörde ganska snart och byggnaden kunde flyttas till Slite hamn för att göra tjänst vid varvet. Efter en brand reparerades huset, ställdes i ordning för båtklubben att bland annat användas som en omtyckt och trivsam festlokal.
 

Redan båtklubbens tidigare, numera rivna, lokal kallades "Kajutan".  

 

 


      

   
    
Under 2008 påbörjades en upprustning av hamnen med muddring och nya kajer. Bilden till vänster visar hur muddring i hamnen gick till under förra seklet.
   


Detta vackra hus är huvudbyggnaden i en väl bevarad gotländsk handelsgård. Huset köptes 1877 av Johan Niclas Myrsten som några år tidigare börjat en framgångsrik rederiverksamhet. Åtskilliga fartyg som under mer än hundra år seglat på världshaven med Slite som hemortsnamn på akterspegeln har redats från denna adressen. 
   


Cementfabriken har vuxit betydligt sedan starten 1919...
  
...  men ännu finns naturen kvar i fabrikens omedelbara närhet
     
   
Den kulle som skyddar hamnen mot havet kallas i dag "Lotsbacken" men kan ha varit den som i forntiden gett namnet Slite. Mot havet sträcker sig "Lillugnsrevet" som ett spännande strövområde med sällsynta skönhetsvärden som med enkla vårdåtgärder skulle kunna mäta sig med de mest påkostade herrgårdsparker. 
      
I lotsbackens skydd hukar sig husen. Men så finns där också badstranden för de vackra dagarnas möte med havet. Inte många samhällen har en så bra sandstrand i nästan direkt anslutning till sin affärsgata.  Såväl flygplanet som badhuset finns som klippark från Bildrum
    
Badstranden kom 1925 att bli den första plats på Gotland som fick reguljär flygförbindelse. Det var italienskbyggda och italienskregistrerade tyska flygbåtar av typen Dornier Wal som mellanlandade på linjera mellan Danzig och Stockholm eller Helsingfors.
Badstranden var in på 1950-talet delad med staket i en avgiftsbelagd "finare" del som sköttes av cementfabriken och en enklare del för den mindre bemedlade allmänheten. 
Det gamla badhuset har blivit berövat sina badsumpar, men finns kvar och fungerar som omtyckt sommarcafé. 


  
   Vattentornet hör till Slites mest framträdande byggnadsverk. Det fungerar som igenkänningsmärke inte bara för dem som landvägen kommer till Slite utan ävern för dem som från havet letar sig in mot Slites skyddande hamn. Det uppfördes under 1950-talet och blev en uppfriskande färgklick i ett samhälle som på den tiden låg inbäddat i ett tjockt lager grått cementdamm. För tornets yttre gestaltning svarade den unga arkitekten Ulla Hansen Campbell. 

Du kan ladda ned klipparket till en modell av vattentornet genom att högerklicka på bilden till höger och "spara som".  Observera att du bara får ladda ned modellen för eget personligt bruk. 

  
You are invited to download a model of the Slite watertower in scale 1:160 for your personal use.
  Note that you are NOT allowed to download the model for commercial use. You may present a link to this site on your own web site, but you are not allowed to make the model available from any other site than this.
 To get the pdf-file for the model, "rightclick" the picture and "save as".