FYRAR av PAPPER
Lighthouses in paper

En utställning från 2007
i
SLITE SJÖFARTSMUSEUM
SLITE MARITIME MUSEUM

 

Text and pictures: Gunnar Sillén 22/5 2007
rev. 13/1 2008

 


 
Klicka på dörren om du vill veta mer om SLITE SJÖFARTSMUSEUM
Click the door if you want to know more about the SLITE MARITIME MUSEUM
  
Klipparket som företeelse utvecklades under 1800-talet när de litografiska tryckerierna fann en marknad i att framställa vackra och billiga leksaker och prydnadsföremål som också gav en meningsfull sysselsättning vid sammansättandet. Fyrtornet från Schreibers i Esslingen är ritat i 1800-talsstil, men lär inte vara tryckt förrän på 1920-talet.

The cut-out model was developed in the 19th century by printers who found a market selling beautiful and cheap toys and decorations also giving pleasure to people when putting them together. The lighthouse from Schreiber´s in Esslingen looks like a 19th century model but is said to be printed as late as in the 1920-s.

 
 
Den danske tecknaren HC Madsen ritade flera klipparksfyrar för Allers och Illustreret Familiejournal. Den äldsta jag hittat är från 1917 och kom med anvisning hur man installerar blinkande elektriskt ljus. Fyra år senare ritade han fyren här nedan med moln och en beskrivning på hur man med hjälp av en elektricitetsmaskin kan åstadkomma ett riktigt åskväder i miniatyr.

The danish artist HC Madsen drew several paper lighthouses for the Illustreret Familiejournal (Allers). The oldest I have found is the one above from 1917 with a description on how to install a blinking electric light. Four years later came the lighthouse with clouds and a description on how to use electricity for arranging a miniature thunderstorm.
 

 
   1928 publicerades Madsens modell med skeppen som skulle snurra runt en fyr i den uppstigande luften från ett värmeelement. Men när Madsen 1937 ritade fyren Eddystone i serien "Nationernas Gata" så var det inte längre fråga om en leksak utan om en "riktig" modell med pedagogiskt syfte.

The hot-air model was published by the Familie-Journal in 1928. But when Madsen in 1937 draw the Eddystone lighthouse as part of a great series of architectural monuments from the whole world, the cut-out was not longer a toy, but a "real" model with a pedagogical meaning.

  
  

  
   Även i vår tid trycks klippark till fyrar utan särskilda förebilder att användas som "leksaker" för alla åldrar. Veronika, som tillsammans med Ellinor hjälpt mig att bygga fyrar till utställningen, placerar här Edmund V. Gillons fyr för amerikanska förlaget Dover.

Unspecified lighthouses are published also in our days as toys for people at all ages. Veronika, who together with Ellinor has helped building for the exhibition, here places Edmund V. Gillon´s "Easy-to-Make" Lighthouse published by Dover in the US.   

  


Franska Parmentier har publicerat detta vykortsklippark där hela modellen byggs upp av en enda del.

French Parmentier has published this postcard cut-out that allows you to build a lighthouse from just one piece.
 
Klipparket har i vår tid fått en förnyad betydelse som pedagogiskt verktyg tack vare Internet. Framförallt japaner har visat stor kreativitet när det gäller att använda nedladdningsbara klippark i undervisning och marknadsföring. Sålunda presenterar olika distrikt av den japanska motsvarigheten till Sjöfartsverket en hel del av sina fyrar som enkla klippark med planer och beskrivningar att ladda ned från hemsidor under www.kaiho.mlit.go.jp. Här kan man också hitta en och annan intressant konstruktionsmetod.

I Europa presenteras åtminstone en fyr, Schinkels torn för fyren Arkona på Rügen, av  Hans-Dieter Richter som med  www.bastelbogen-online.de  inriktat sig på klippark för användning i skolundervisning.

The cut-out model has in our time come to a new blossom thanks to the Internet. Especially the japanese have shown great creativity when using downloadable cut-outs as means for education and marketing. Several districts of the japanese Coast Guard organization present several of their lighthouses as cut-outs with plans and descriptions on sites under www.kaiho.mlit.go.jp. Here you can also find some interesting paper technology.

In Europe there is at least one lighthouse downloadable from a site devoted to cut-outs for use in schools. It is Schinkels Arkona tower on the island Rügen by Hans-Dieter Richter on www.bastelbogen-online.de.

 
   Erik te Groens nedladdbara fyr från http://paperbuildings.happyllama.com  är egentligen inte tänkt som pedagogisk leksak utan snarare som modell av en leksak eller kanske som en souvenir för alla dem som levt sig in i dataspelet Sim City och dess virtuella verklighet.

Erik te Groen´s model, downloadable from paperbuildings.happyllama.com  is not so much a pedagogical toy as a model of a toy or a souvenir for all those who like to live with the virtual reality of the computergame Sim City

        Ingen av dessa modeller är egentligen särskilt trovärdig som rekonstruktion av den mytologiska urfyren Faros vid Alexandria. Modellerna som går att ladda ned från Canon, Fiddlers Green respektive Delta7Studios återgår alla på en fantasifull 1800-talsföreställning. Fiddlers Green (i mitten) har dock nått en vackrare (och trovärdigare) proportionering.

These models of the mythological Pharos lighthouse by Alexandria are closer to a romantic 19th century reconstruction than to what could have really been. The model in the middle, downloadable from Fiddlers Green, has found nice and believable proportions though. The other models are downloadable from Canon (left) and Delta7Studios (right).

 

Souvenirmodeller har inte alltid provbyggts före tryckning. Formgivaren hoppas på klippark som säljer sig själv och att köparen är långt bort om han eventuellt skulle pröva på ett bygge. 

Models sold in souvenir shops are not always testbuilt before they are printed. Designers just hope that people find the prints cute enough and that they will be very far away if they eventually try a build. 

  
Det viktiga med en souvenirmodell är inte att den är skalenlig utan att den levande skildrar sin förebild. Dessa bilder visar hur olika detta kan ske. Av de övre modellerna av Montauk Point i samma skala är den vänstra från Fiddlers Green som har en lång och lyckad erfarenhet som framställare av vykortsklippark, först i England och nu i USA och på Internet www.fiddlersgreen.net.  Fiddlers Greens modeller är lätta och roliga att bygga och har verksamt bidragit till det ökande intresset för klippark. Att en ingångsdörr ibland kanske saknas känns oväsentligt.
  Fiddlers Greens modell av Split Rock på undre bilden har sällskap av en mindre modell ritad av Matt Bergstrom med souvenirprojektet www.BuildYourOwnChicago.com

A souvenir must not be scaletrue but has to give a living representation of its subject. Results can be different. Of the Montauk Point models at the same scale is the left one from Fiddlers Green that has a long tradition as provider of good souvenir cards, first from Brittain and now from the US and Internet www.fiddlersgreen.net. Fiddlers Green has no doubt been of great importance for the cut-out revival. Their models are pleasant to build. If an entrance door sometimes may be lacking is of less importance. The FG model of Split Rock is shown with a smaller and also good one of the same lighthouse from Matts Bergstrom and his project www.BuildYourOwnChicago.com

 

Här är ytterligare några amerikanska souvenirfyrar. Den vänstra bilden visar Cape Lookout och Cape Neddick från Kenilworth Press. Till höger två modeller från Fiddlers Green - Portland Head och Cape Hatteras.  More american souvenir models. Left: Cape Lookout and Cape Neddick from Kenilworth Press and right: Portland Head and Cape Hatteras from Fiddlers Green.     

 

 
Två taiwanesiska fyrar, Fugui och Kaohsiung, som byggts efter klippark i vykortsstorlek. De ingår i en serie vackra och lättbyggda modeller från förlaget Monkey Design http://Monkey-Design.com.tw .

Fugui Cape and Kaohsiung lighthouses, two nice and small models from Taiwan. They are from an interesting series of very well designed postcard size cut-outs that combine simplicity with great beauty. Look for more at http://Monkey-Design.com.tw

 

 

      Dominique Ehrhard har för franska förlaget Éditions Ouest-France ritat sex fyrar "att klippa ut och bygga med familjen" (6 Phares ā découper et ā construire en famille, 1994). Bilden till vänster visar Le Cordouan och Les Perdrix. Bilden ovan är från omslaget och visar att fyrmodeller också kan bli souvenirer som påminner om trevliga stunder tillsammans.

Dominique Ehrhard has designed six models of famous french lighthouses "to be cut out and assembled with the family". The models are quite simple but nicely hand drawn and published in a booklet. The picture to the left shows Le Cordouan and Les Perdrix. The picture above is from the cover of the booklet and shows that a lighthouse model also can work as a souvenir reminding of nice moments in your family life.

Dominique Ehrhard, 6 Phares ā découper et ā construire en famille, Éditions Ouest-France 1994)    

     
Den nyzeeländska fyren Bean Rock är inte den lättaste konstruktionen att översätta till modell. Men Sue Newman har ändå med ganska tjock kartong och lite bambupinnar mm tagit fram en trevlig byggsats som inriktats på klassrumsprojekt i skolorna. Hon säljer numera byggsatsen via sin mailadress: suenewman2@gmail.com.

The construction of the Bean Rock lighthouse i New Zealand is not very easy to reproduce in a scale model. But the designer Sue Newman has managed to make a really nice kit aiming at children and class room projects. You can contact her through e-mail:
suenewman2@gmail.com 

 
   I Holland har Sjoerd Hekking ritat ett stort antal fyrklippark som presenterats så snyggt och enhetligt att de blivit omtyckta både som souvenirer och samlarobjekt. Tyvärr är kartongkvaliteten inte lika bra för byggande som för samlande och det är lite svårt att få ett perfekt byggresultat. Annars förefaller modellerna vara tillräckligt exakta för att kunna betraktas också som skalamodeller. 

Sjoerd Hekking has drawn quite a lot of dutch lighthouses and presented them so nicely and uniform that they work well not only as souvenirs but also as collectors items. It is a pity that the card is not of a quality that is as good for building as for collecting. I have had difficulties to feel proud of my own building results. But otherwise, the models seem to be accurate enough also to fit in the scale model category.

 
   
Point Loma gamla fyr i skala 1:43, utgiven av Mini-Mansion Model Kits 1969. Grafiskt följer modellen den tidens amerikanska mode för arkitekturritningar.
 

Old Point Loma lighthouse in 1:43 published by Mini-Mansion Model Kits 1969 and graphically close to what american architectural drawings looked like at that time.

Sassnitz fyr i skala 1:87. Modelljärnvägsfolk tänker sällan på klipparkets möjligheter att ge särskilt intressanta konstruktionslösningar utan konstruerar ofta pappersmodeller som vore de scratchbyggen av plast eller metall. 

Sassnitz 1:87. Model railroaders seem to have closed their minds for interesting paper cut-out constructions as they mostly design kits as were they scratch-built plastic or metal models.  

En klassisk modell av en klassisk fyr. Roter Sand i skala 1:100 utgiven av tyska sjöfartsmuseet i Bremerhaven på 1980-talet. Den inre konstruktionen påminner om skeppsbyggeri. Den är starkare än den behöver vara men den är rolig att bygga. Ett antal koniska ringar förvånar också genom att så påfallande självklart åstadkomma tornets komplicerade form.

A classical model of a classical lighthouse - Roter Sand in 1:100 from the German Shipping Museum in Bremerhaven. The construction reminds ship building, is stiffer than needed but pleasant to build. Also the complicated skin form is surprisingly easy to build up with the help of some conical rings. 

 
  From left:
The small "Pingelturm" (Imogen Stowasser),
my own Almagrundet (Bildrum),
Cuxhaven (scaled down Schreiber)
Old Mumbles (David Hathaway)
neuer Arkona (Scheuer&Strüwer)
Tegeler Plate (Hamburger Modellbaubogen)

 

 

Många modellbyggare håller sig gärna till en och samma skala för att lättare kunna jämföra. I Tyskland är 1:250 särskilt vanlig bland dem som bygger fartyg i papper. Personligen tycker jag bra om den här mindre skalan eftersom också mina byggfel blir mindre.

Many modellers want all their builds to the same scale. A popular scale among ship modellers in Germany is 1:250. What I like with this smaller scale is that also my building faults gets smaller.

 

 

 

 
Imogen Stowassers små modeller i 1:250 är lika detaljerade som vore de i 1:100, men är ändå inte omöjliga att bygga. De har också en god grafisk kvalitet på gränsen till vad datorer klarar av.

Imogen Stowasser details her 1:250 models as were they in 1:100 but without making them impossible to build. The graphic design is of high quality and on the edge of what can be computer printed. Small models, great to build.  

Bremerhaven "Minarett" & "Pingelturm"
Kartonwerft, www.kartonwerft.de


David Hathaways karismatiska modeller är grafiskt enklare. Fyrarna får i stället uttryckskraft av inre massa genom papprets plastiska uppbyggnad lager på lager.  

David Hathaways charismatic models are graphically less complicated. Instead they get their expressive character from the plastical building of paper layer on layer. They give a good feeling of content and mass instead of just printed skin.

Old Mumbles & Cromer lighthouses
Paper Shipwright, www.papershipwright.co.uk

  
  Det kan vara intressant att studera hur olika konstruktörer gestaltar vattnet. Från den enkla blå fläcken under japanska Kono Se till den teatraliska framställningen på HC Madsens Eddystonemodell från 1937. Den senare är nog den mest levande havsmodell i papper som jag hittills träffat på.

The sea could be represented in many ways, from the simple blue circle under japanese Kono Se to the scenographic waves on HC Madsens Eddystone model from 1937. The latter is the most vivid representation of the sea I have so far seen in a cut-out model.  

 

artist: Palle Nielsen
Konstnärer sysslar mycket med återgivningar av ljus, men jag har knappast stött på några pappersmodeller som försökt sig på att tolka blinkande ljus. Ett undantag skulle möjligtvis vara fyren som Edmund V Gillon ritat för Dover.
Själv har jag försökt efterbilda en kolfyr i papper.

Artists know much about how to represent light. Hardly any paper model designers have tried to catch the blinking light. Edmund V Gillon comes close on his "Easy-to-make" lighthouse for Dover.
I have myself tried to represent a coal fired light in paper.

 

  
   Vilket material ska man använda till lins och lanternin? Imogen Stowasser erbjuder för fyren Dornbusch i skala 1:100 olika alternativ som jag prövade innan jag till sist valde det tryckta. Pappersmodellbygge är trots allt en grafisk konstart och Imogen har lyckats väl med den.

What to use for the lens and lantern. Imogen Stowasser offers all options for the model of the 1:100 Dornbusch lighthouse. After tests I chose the printed. Paper modelling is a graphic art after all and Imogen has managed well. 

 
  
     Störst överraskning gav ett äldre polskt klippark. Fyren Rozewie trycktes av Maly Modelarz 1978 ungefär så grå som man på den tiden i väst föreställde sig öst. Men det gråa fick oväntat liv när det formades till modell. Låt mig också säga att pappret som Maly Modelarz på den tiden använde inte alls är så dåligt som många försöker påstå. Tvärtom

Biggest surprise was the old Maly Modelarz cut-out for the Rozewie lighthouse that was published in 1978. The print looked as grey as westerners at that time believed the easterners lives to be. But when building, the grey came to an unexpected life under my hands. Let me also say that the paper that Maly Modelarz used at that time not at all is so bad as is often stated. Quite opposite. The paper has many advantages. 

  
Klippark till fyrar med god handtecknad grafik och goda konstruktioner på lite tjockare papper ges ännu ut i Polen av firman GPM. Tack vare pappret kan man undvika en hel del klisterflikar och få skarpare hörnfogar. Det ganska komplicerade tornet till fyren Sopot var lätt och roligt att bygga.

Cut-outs for lighthouses with good hand drafted graphics on a little thicker paper are still produced in Poland by GPM. The paper permits more use of butt joints instead of gluing tabs and results in sharper corners. The somewhat complicated forms of the Sopot tower were pleasant and easy to build thanks to paper and construction.  

   
   Det här klipparket som ritats av Edmund V Gillon kunde jag inte förmå mig till att klippa sönder. Papper och tryck är också av en sådan utsökt kvalitet att knappast någon kopiering skulle göra modellen rättvisa. Det är bara att betrakta klipparket och försöka läsa det som man läser ett partitur till vacker musik.

This cut-out booklet designed by Edmund V Gillon is of such a quality that I could not induce myself to cutting it up. And I could find no means by which I could copy the paper and the printing in a worthy way. I have just to try reading the sheets like one reads a partiture for a wonderful piece of music. 

  
Ett ovanligt klippark publicerades 1985 i danska veckotidningen Illustreret Familie Journal. Det föreställer fyren Skjoldnaes på Aerö. Vi är i vår tid vana vid fotorealistiska modeller där tegelstrukturer och fönsterdekorationer upprepas till enformighet med hjälp av datorer. Men det här klipparket ritades med penna och akvarell innan Photoshop var påtänkt. Resultatet är mer än realistiskt - det är naturalistiskt med plats för soptunna och den så väl återgivna stämningen av gråvädersdag.

The Skjoldnaes lighthouse was published as a cut-out in 1985 in the danish weekly Illustreret Familie Journal. It is unusual as it is more naturalistic than realistic in its approach with the place for the dustbin not forgotten and with the so well caught character of a grey weather day. We now see so many "photorealistic" models where wallstructures and windows are boringly repeated with the help of computers. This model was luckily drawn with pens and watercolours before the age of Photoshop. What a difference.    

  
   Klipparket till modellen av fyren på Darsser Ort har givits ut av Schreibers i Tyskland och ritats av Przemyslaw Taberncki i Warszawa. Skalan är 1:100. Av alla fyrmodellerna jag byggt har denna givit mig den starkaste färgupplevelsen som en ständig källa till glädje under byggandet. Färgerna är så väl stämda mot varandra och ger en så påtaglig känsla av tegel och kullersten. Storheten av detta konstverk, som jag vill kalla det, förstår man när man jämför med andra klippark till samma fyr i samma skala.

The cut-out for the Darsser Ort Lighthouse was drawn by polish Przemyslaw Tabernacki and published by german Schreibers. Scale 1:100. This is the model kit that gave me the most wonderful colour experiences giving constant pleasure during the building. The colours are working so well together and give such a vivid character of bricks and stones. The greatness of this piece of art is clear when compared to other cut-outs for the same lighthouse in the same scale.

 

 

  
  Till sist några ord om bygganvisningar. En bild av ett klippark från polska GPM med en monteringsskiss som är så klar att man klarar sig bra utan att kunna ett ord polska. Och en bygganvisning  från tyska sjöfartsmuseet DSM med en kartskiss över Kielkanalen som tilltalande och trivsamt under hela byggtiden berättar var man finner Holtenau där modellens förebild står.

At last some words about building instructions. Polish GPM gives a very informative assembly sketch that makes it easy to build the model even if you don´t know one single polish word. And the instruction sheet from the German Shipping museum DSM gives a pleasant looking map over the Kiel Canal telling you where the real Holtenau is and the lighthouse you are modelling.  

  
till BILDRUM (home)   for sending questions or comments
till BILDRUMs klippark
          to BILDRUM paper models 
till Slite Sjöfartsmuseum
to Slite Maritime Museum
to Paper models