HAMMERENs fyr (lighthouse) på BORNHOLM
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Det var 1947 och jag var sju år. Min mamma och hennes konstnärskollega Tuulikki Piätilä hade bestämt sig för att tillbringa sommaren med sina målargrejer på Bornholm. Men eftersom mamma förmodligen längtade efter sina söner hämtades vi över till Bornholm för att få vara med några veckor i Sandvig, där hon och Tuulikki hyrt ett hus.

Bornholm låg ju bara ett par timmars gungande ångbåtsresa från Ystad, men det var i alla fall min första utlandsresa. "Utlandet", vilket vackert ord! Nästan som "Fred" efter alla år med avstängning under kriget.

Sandvigs strand och hamn öppnade mitt sedan ständigt närvarande intresse för båtar och hav. Mamma försåg oss med papper och kritor. Och Tuulikki visade oss hur man täljer modellbåtar. (Hon bar alltid slidkniv med sig och skulle så småningom bli professor och avporträtteras av Tove Jansson som Mumintrollens Tootikki.)

  En särskilt omtumlande upplevelse var att få gå upp i den fyr som om natten sände ut sina magiskt svepande strålar över himlen. Det var mitt första fyrbesök och däruppifrån altanen kunde jag titta bort mot Sverige och plötsligt se mitt land utifrån. Fyren var inte bara platsen som sände ut ett ledande ljus utan också platsen där man nåddes av insikten om delaktighet i något mycket större än som kan begripas.
  Väl tillbaka i Sandvig gjorde jag teckningen ovan som ett försök att förstå vad jag upplevt.

Mer än 70 år senare fick jag ett mejl från fyrmester Niels-Jørn med önskemål att få veta mer om den lilla Slite-ångaren Erik som dramatiskt förolyckades på klipporna nära fyren under julaftonskvällen 1909. Mina minnen från 1947 väcktes till liv. Jag kunde ge mitt barnbarn Johan tips om en lämplig miljö för ett filmprojekt och jag bara måste rita en klipparksmodell av fyren med hjälp av bilder från Internet och ritningar och bilder jag fick av Niels-Jørn.

Så om du gillar modellen, sänd gärna en tacksamhetens tanke också till fyrmester Niels-Jørn och till mitt barnbarn Johan, som inspirerat mig.

It was back in 1947 and my age was seven.  My mother spent that summer together with her Finnish artist colleague Tuulikki Piätilä painting and scetching on the island Bornholm.
  I understand that mother longed so much for her two children that she sent after us to stay with her and Tuulikki for a couple of weeks in the village Sandvig, where they had rented a small house. 

 The island was only a couple of hours and a rough sea away from the Swedish coast, but still, this was my first trespassing the borders of my country. 
 "Abroad", what a lovely word! Almost like "Peace" after years of war in the world.

The shore and the harbour of  Sandvig  woke up a never ending interest in ships and sea. But most impressive was perhaps a visit to the nearby lighthouse Hammeren, that in the nights spread its magically rotating light beams over the sky. And I still remeber how I stood on the top balcony  looking towards Sweden. To see the home country  from outside was a new experience. The lighthouse with its leading light was also a place to find one self as part of something much greater than you can understand.
 After the vist I tried to express my experience through the drawing above.

More than 70 years later, I got an e-mail from the lighthouse keeper Niels-Jørn, who wanted to know more about a steamer from Slite that wrecked on the cliffs close to the light house on Christmas Eve in 1909. My memories from 1947 rose, I tipped my grandson who searched a stage for a film and I just had to make a paper model of the lighthouse with the help of pictures from Internet and drawings and pictures that I got from  Niels-Jørn .

So, if you llike the model presented here, send also some thankful thoughts to lighthouse keeper Niels-Jørn and to my grandson Johan, who inspired me.

 

   

Klicka på bilden till vänster och ladda ner pdf-filen till årets julklippark från Bildrum. Sedan kan du  bygga din egen modell av Hammerens fyr.

If you click the picture to the left you can download a PDF-file for the paper cut-out model of the light-house.

With the best Christmas wishes from Bildrum,
Lena and Gunnar