Lindesnes fyr

  BILDRUM (home)
Årets julklapp till alla intresserade klipparksvänner runt om i världen är en liten modell av fyren på det norska fastlandets sydspets. Fyren står där som den lysande höjdpunkten av glada minnen från det gångna året och en av våra bästa resor någonsin.
Resor behöver ju inte göras långa för att ge stora upplevelser. Överraskningar kan ligga bakom närmaste vägkrök. Som i somras när vi en vecka tog oss ledigt från gräsklippning och andra vardagssysslor för att titta närmare på några objekt som kanske kunde bli intressanta att göra klipparksmodeller av. Vi tittade på ett lastfartyg som förhoppningsfullt ska upprustas till museifartyg, vi gjorde ett fantastiskt besök i Krager¢ skärgård, vi tittade på gamla norska gjutjärnsspisar och vi hamnade mitt i verksamheten vid Lindesnes fyr. Fyren är sedan några år tillbaka ett levande museum och kulturcentrum med omkring 80 000 besökare per år.

Our Christmas gift this year to paper model friends all over the world is a model of the Lindesnes lighthouse on the southern cape of the Norwegian main land. To us, Lindesnes represents the brightest of all happy memories from the past year. Just a short travel, but so surprisingly filled with unexpected richness. The Lindesnes lighthouse site is now a living museum and culture center with around 80.000 visitors every year. 

   

       Vi blev mottagna med ett jätteleende och blev gästfritt inkvarterade i fyrmästarbostadens (museikontorets) övervåning med utsikt över hav och måne. Vi blev också inbjudna att delta i museets vardag och kände oss snart som hemma.

On arrival we were met by a big smile and the greatest hospitality. We were accommodated in the upper floor of the office building (former the light masters dwelling) with view over sea and moon. We were also invited to take part in the daily routines of the museum and soon felt like at home.

     
       
    
Norges första officiella fyr tändes på Lindesnes 1656, men lades snart ned igen. 1725 tändes en ny fyr på Lindesnes tillsammans med dess tvillingfyr på ön Mark¢y intill. 1822 byggdes en inglasad kolfyr vars fundament ännu står kvar. Kolfyren ersattes 1854 av en roterande linsapparat, som 1915 flyttades till det då nybyggda gjutjärnstorn som ännu är i drift.  
  Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum bildades 1992 och hela fyrplatsen skyddades som byggnadsminne 1993. Officiellt blev fyren automatiserad och avbemannad 2003, men som ett bidrag till museistiftelsen håller norska Kystverket fortsatt två fyrvaktare anställda som museipersonal.

The first official light on the Norwegian coast was installed here in 1656 but was soon closed. A new light service was started in 1725 and improved from time to time. A coal fire in glass lantern was erected in 1822.  The coal fire was in 1854 changed for a lens apparatus, which in 1915 was moved to the by then newbuilt and still working cast iron tower.
 The Lindesnes lighthouse museum was founded in 1992 and the lighthouse site listed as a monument in 1993. The lighthouse was officially automated und demanned in 2003, but as an official help to the museum, the Norwegian Coast Office still pays for two light house keepers as parts of the museums staff.

     
   Grunden till 1822 års fyr, som ursprungligen eldades med kol. Ovanpå grunden stod en skyddande glaslanternin. Valven i grunden tjänade som luftintag med vilka man kunde kontrollera draget och få kolfyren att lysa starkare.

The base for the 1822 light. On top was a glass lantern. The vaults were controlable air intakes for giving draught to the coal fire inside the lantern and bright visibility to the light.

Kring fyren finns spännande rester av en befästning från andra världskriget
The site also has exciting remains of WW2 fortifications.
      
Under dagarna som vi vistades på Lindesnes inträffade två publikdragande händelser. Den ena var "Tåkelurens dag" som firas varje år med tusentals besökare för att berätta hur en mistlur fungerade och lät på den tiden när sådana ännu var oersättliga navigationshjälpmedel.
 Dagen firas med marknader och konserter och mycket annat. Här stod Siri (som också ansvarar för museibutikens höga kvalitet) och sålde fantastiskt gott bröd som hon experimenterat fram och bakat med ingredienser som havsvatten och tång.  
  I maskinhuset intill fyren står fyrvaktaren Kjell och visar hur kompressorn arbetar för att bygga upp trycket till mistluren.
  Själv medverkade jag genom att hjälpa barn att bygga pappersmodeller av fyren.
   
     
     J During our visit at Lindesnes, there were two great public events arranged by the museum. One was the "Day of the Fog Horn" that is celebrated every year with some thousand visitors to experience the sound of a gone but once so important navigational help. 
 The celebration includes markets, concerts and many more activities. Siri sells delicious bread she has baked with ingredients like sea water and sea weed. Light keeper Kjell demonstrates the machine house close to the light tower and the compressor giving air to the fog horn.
 And I myself helped visiting children to build paper models of the light house.  

 

 

 

     Den andra stora tilldragelsen under vår vistelse på Lindesnes var uruppförandet av Terje Rypdals musikaliska föreställning "Havet" med jazzband, 16 symfoniker, 60 blåsare, 75 sångare förutom mistluren, skådespelare och bildskärm. 
Bilder och konsertutdrag (där även mistluren hörs) finns på http://www.vimeo.com/14264438
Lindesnes fyrmuseums egen hemsida finns på http://www.lindesnesfyr.no 

The other great event we took part in at Lindesnes was the first performance of the "the Sea" by Terje Rypdal with jazz band, 16 symphonians, 60 brass players, 75 singers, the fog horn, live performers and film show.
Pictures and concert extracts (where you can also hear the fog horn) are found at http://www.vimeo.com/14264438
The Lindesnes lighthouse museum´s own web page is at http://www.lindesnesfyr.no 


     kör och blåsare repeterar före konserten
    
konsertpubliken anländer

 

publiken på plats

 

     Palle Mikkelborg

 

  To download the model, rightclick the cutout-sheet to the left an "save target as" to your computer. The model could then be printed on a paper sheet A4 . I recommend paper thicknes 160g/sqm.
 You could also enlarge the model 139% and print it out on a sheet A3. In that case you get the model in scale 1:180

 If you have any questions or remarks, please don´t hesitate to send me a mail at bildrum@bildrum.se

With the best Christmas Wishes  from Gunnar Sillén

this door leads to my earlier Christmas cutouts

this door leads to other Bildrum cut-outs

högerklicka och "spara mål som" på din egen dator innan du skriver ut på 160g papper