MAJGU (MAGÖ) båk

I sjökort och offentliga sammanhang skriver man öns namn som Magö. Men på Gotland säger och skriver man Majgu. Ön har sedan urminnes tider varit en viktig orienteringspunkt för de sjöfarare som sökt sig till den skyddade hamnen i Slite eller till andra gotländska kalklastningshamnar som Hide och St Olofsholm.

A beacon on the island Majgu has for sure marked the entrance to Slite and other harbours on northern Gotland since long gone times. In early 19th century the beacon was built by wood and had a barrel as top sign.

                      
       
Ön har säkert sedan urminnes tider haft någon form av känningsbåk för att underlätta sjöfarten. Och det är kanske inte så konstigt att man satt en tunna som topptecken på sin båk, då den viktigaste exportprodukten från hamnarna innanför Majgu sedan 1600-talet var bränd kalk levererad som "packsten" i trätunnor.

I Gustaf af Klints beskrivning från 1839  till "Sveriges Sjö-atlas" står om båken att den består av en spira vars strävor till de övre två tredjedelarna är brädbeklädda till några fot under tunnan som sitter på toppen.

År 1851 ersattes träbåken av en murad och vitrappad stenkonstruktion. Men fortfarande med en tunna som topptecken. Och invid båken uppfördes en likaledes vitrappad vaktstuga för lotsarna.

 Lots-Direktörs-Embetes "Underrättelse om Fyrar, Känningsbåkar och andra Sjömärken" angav 1852 med bild att ovanpå tunnan anbragts en stång där lotsrna håller en vit flagga hissad när lots utgått från Slite för att möta kommande fartyg.  

In 1851, a new beacon was built from stone together with the small house for the pilots. A white flag was hoisted to tell calling ships that a pilot was on his way ready to meet.

                   Bild från 1852 års Underrättelser ...

     

Båken förföll alltmer under senare delen av 1900-talet, då radio och radar givit nya förutsättningar för lotspassning och säker navigation.

Under 1980-talet hade förfallet gått så långt som bilden till höger visar. 

 

År 1990 återuppbyggdes båken av Othem Boge hembygdsförening. 

För underhållet av båken svarar Slite sjöfartsmuseum, som också använder båken med tillhörande lotspassningsstuga som logga

Modern times gave radio and radar and new means for navigation and pilot callings. The beacon was looked upon as useless and left without maintenance. The picture shows the situation in the 1980ies, before the local folk culture association in 1990 restored the beacon and the pilot watch house.
  The beacon is also the motive on the logotype of the Slite Shipping Museum, a museum that lies very close to the heart of me who has constructed the paper model that you can download as this years Christmas model from Bildrum 

 
 

  

1980-tal (Foto från Kustbevakningen i Slite)

  2002 (foto: Gunnar Sillén)

 

 

 

 

 

 

        

 

          

 

 

       

     
Klicka på bilden till vänster och ladda ner pdf-filen till årets julklippark från Bildrum. Sedan kan du  bygga din egen modell av Majgu båk.

If you click the picture to the left you can download a PDF-file for the paper cut-out model of the beacon.

With the best Christmas wishes from Bildrum,
Lena and Gunnar