s/s HANSA
 

                      
          
Modell i skala 1:250,  längd c:a 19 cm                                                                           Bildrums klippark nr 19
 
                         

 

    ÅngfartygsAB Gotland beslutade vid bolagsstämma i augusti 1897 att låta bygga en ny båt som kunde duga också för vintertrafik.
Båten beställdes sedan vid Södra Varvet (William Lindbergs mek. verkstad) i Stockholm och levererades den 16 september 1899 som gotlandsbolagets första vitmålade båt. Den var dessutom luxuöst inredd med särskild första klass matsalong. Båtens ursprungliga dimensioner var avpassade efter Stockholms sluss och en förväntad utbyggnad av slussen i Södertälje. Men järnvägen som 1901 öppnades mellan Stockholm och Nynäs skulle komma att göra det mindre intressant att bedriva båttrafiken via Södertälje och Mälaren till Stockholm. Nynäsbanan började också bedriva konkurrerande gotlandstrafik, vilket bidrog till att gotlandbolaget 1904 beslöt att satsa på ökad lastförmåga i stället för mälarvägen till Stockholm och låta förlänga Hansa med sex meter.
  1907 upprättades ett samarbetsavtal mellan Gotlandsbolaget och Nynäsbanan. I det bestämdes bland annat att gotlandsbolagets bästa ångare, som vid den tiden var Hansa, endast fick användas i trafik på Nynäshamn, som härigenom blev den viktigaste fastlandshamnen för gotlandstrafiken.  
  Hansa representerade gotlänningarnas trygga förbindelse med fastlandet fram till morgonen den 24 november 1944. Den morgonen anlände inte Hansa till Visby som hon brukade. Man slog larm och sände ut spaningsstyrkor, som hittade vrakspillror och två överlevande i en av Hansas livflottar. Hansa hade sprängts två timmars gångväg norr om Visby och tagit med sig 84 människor i djupet. Att det var en sovjetisk torped som sänkt Hansa kunde man göra troligt några månader senare sedan man samlat in och analyserat omkring 1300 vrakspillror från fartyget.. Men vad som verkligen hade hänt stod inte klart förrän efter murens fall 1989, då sovjetiska arkivuppgifter pekade på ubåten L-21 med kapten Mogilevskij som den skyldige. Den u-båten hade misslyckats med alla anfall den försökt mot sina tyska fiender under det pågående kriget. På vägen hem mot basen för att oskadliggöra en mina som fastnat under utläggning hade man i nattmörkret mött ångaren Hansa, en båt som visserligen var mindre än ubåten själv och försedd med tydliga neutralitetsmärken, men så väl upplyst att ett anfall knappast skulle kunna misslyckas. Mogilevskij lät avfyra tre torpeder mot Hansa. Tyvärr var det bara två som missade och den sovjetiska kaptenen kunde rapportera åtminstone en träff inför sina överordnade vid hemkomsten.
  På Gotland innebar Hansa undergång en katastrof, inte bara för de drabbade familjerna. Havet, som till stor del varit gotlänningarnas levebröd, var inte längre säkert för andra faror än dem naturen själv brukar ge och som man anpassat sig till.  

Modellens längd är omkring 19 cm och visar Hansa som hon gick i trafik 1944 med påmålad neutralitetsmärkning och två av livbåtarna i utsvängt beredskapsläge. Byggsatsen består av tre ark A4.

The steamer Hansa was delivered in 1899 to the ÅngfartygsAB Gotland and was the first luxurious white painted passenger ship in  service between the island Gotland and the Swedish mainland. From 1907, the main ports were Visby on the Gotland and Nynäshamn on the mainland. The Hansa was a popular ship on Gotland as it represented a comfortable contact with the rest of the world. But the ship got a tragic end. In the still very dark morning of the 24th of November 1944,  the Soviet submarine L-21 met the small Hansa with her well illuminated neutrality markings.  The captain onboard the submarine was frustrated as all attacks he had tried agains German enemies had failed. Now he got his chance to report at least one hit to his superiors at home. He shot three torpedoes and sadly enough only two missed.
  Most people onbord the Hansa were asleep under the deck, when the explosion sent the ship with 84 people  into the deep. Only two people were thrown into the water and were lucky to find a floating life raft to survive.
   
   
Bildrums klippark
Bildrums cut-out models