fyren UNDERSTEN i Ålands hav
Modell i skala 1:100
 
Modellen ritades 2010 för att ingå som klippark i denna bok:

För att du ska slippa klippa sönder boken så kan du här hämta hem modellfilerna till din egen dator för att sedan skriva ut dem när du vill på en vanlig färgskrivare.

Använd gärna 160grams A4-papper vid utskrift. Se till att skrivaren inte anpassar utskriften till pappersformatet. Du kan skriva ut i en annan skala än 100%, men så väl höjd som bredd och varje sida måste skrivas ut i samma skala.

Högerklicka på respektive ark nedan och välj "spara som" för att ladda ned till din egen dator. Om du misslyckas med någon del när du bygger kan du skriva ut ett nytt ark.

       
ARK 1

ARK 2

ARK 3

till Bildrums klippark