ARKITEKTVERKSAMHET

 

 

 

 
     

 

 

Gunnar Sillén utexaminerades från KTH i Stockholm 1965 och KKH 1969;
var åren 1968-1979 verksam på riksantikvarieämbetets kulturhistoriska byrå;
senare självständigt verksam som forskare, rådgivare och skribent kring industrialismens kulturhistoriska bebyggelse;
har också bl.a. ritat den nedan presenterade villan i kvarteret Niord i Djursholm och utställningen Svenska hus för Riksutställningar.
 
 
NIORD 24
Niordvägen 15, Djursholm

  Ateljévilla ritad för konstnärinnan Birgit Sillén och byggd 1988.
 Interiören är ett stort öppet rum med några mindre rum i olika grader av avskildhet. Norrljuset blandas med varmare ljus från mindre fönsteröppningar i andra väderstreck. 
Huset är byggt av Lecablock som tunnputsats  

Du kan bygga din egen modell av detta hus. Klicka på bilden

Click picture to get a free downloadable paper model of this house

 

 

 

Vandringsutställningen Svenska Hus projekterades 1994 för att i Riksutställningars regi stödja det växande intresset för byggnadsvård. Den bestod av ett "glashus" med ett hundratal modeller, ett "trähus" med verktyg och material samt fyra bord symboliskt gestaltande olika beslutssituationer.
 I formgivningsuppdraget ingick också att undervisa i arkitektur och leda gruppen som byggde  modellerna. 
 

 

 
   
   
index
home
konstnärlig verksamhet författarverksamhet pappersmodeller
paper models