Författarverksamhet
    
Gunnar Sillén är medlem i Författarförbundet och har skrivit artiklar, småskrifter och böcker om bl.a. skärgårdsbåtar, industriminnen, arkitektur, stadsbyggnad och modellbygge. I de flesta fall har författaren också svarat för illustrationer i form av teckningar och/eller fotografier. Här visas några av de böcker där författaren svarat för hela eller nästan hela innehållet:
    
Byggnadsminnesmärken, (Riksantikvarieämbetet) 1976


Denna förteckning med fotografier och byggnadshistoriker över staten tillhöriga byggnadsminnesmärken skrev författaren i sin dåvarande tjänst som byrådirektör i Riksantikvarieämbetet.

   
Stiga vi mot ljuset. Om dokumentation av industri- och arbetarminnen, (Rabén&Sjögren) 1977.


Denna bok skrevs för ABF och Förbundet för Hembygdsvård för att stödja den barfotaforskning kring det egna arbetets historia som vid denna tid börjat växa sig stark i hela landet. Boken kom att anvädas i ett stort antal studiecirklar inom ABF och var en av de böcker som inspirerade den så kallade "Gräv där du står"-rörelsen.

    
Staden som Hembygd, (Rabén&Sjögren) 1981. Med teckningar av författaren.


Även denna bok skrevs för ABF med tanke på själv- eller gruppstudier i den egna tätortens miljö och historia.

   
modellbygge, (Riksutställningar) 1983


Detta är ett 20-sidigt A4-häfte med teckningar, foton och texter som ger tips om enkla sätt att bygga större husmodeller. Huvudexemplet är ett bygge som författaren utförde tillsammans med elever i Högalidskolan i Kiruna.

   
Sök reda på, ta vara på, levandegör!,  
(Arbetarrörelsens årsbok 1983, utg av Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap i samverkan med ABF och LO) 1984


Denna bok sammanfattar författarens många föredrag om bevarandefrågor kring industri- och arbetarminnen. I boken har också Stellan Andersson och Bunny Ragnerstam medverkat med var sitt kapitel.

    
Vad vi ville med livet - en bok om Nacka när tiden blev ny,  
(Nacka kommun) 1997


Denna bok skrevs på beställning av Skolkontoret och Kulturavdelningen i Nacka kommun och är ett försök att förnya sättet att skriva hembygdshistoria.

    
Kvarnhjul och fabriksskorstenar - Nackas industriarv,
(Nacka kommun) 2012


Denna bok bygger på författarens tidigare studier i Nackas industrihistoria och vill visa hur utvecklingen i Nacka förhåller sig till den allmänna politiska och tekniska utvecklingen i Sverige och dess omvärld.

   
Nacka Konsthall 30 år (Nacka kommun) 2019

En presentation av en kommunal konsthalls uppdrag och verksamhet samt korta beskrivningar av några betydelsefulla utvalda utställningar från vart och ett av de 30 åren som konsthallen dittills verkat.

Bilden till vänster från den lokalhistoriska utställningen Det var en gång - att vara barn i Nacka.

Bilden till höger från Fredrika Linders utställning Nära 2011. 

  
   
Slite som Hemmahamn, (Balkong förlag) 2021

En beskrivning av ett litet kustsamhälles förhållande till havet under tusen år med hamnverksamhet, redare, cementfabrik och de bortåt trehundra fartyg som hört hemma där.

 

   
 
bildrum@bildrum.se