Författarverksamhet
   arkitektverksamhet

  konstnärlig verksamhet

industriforskning
          arbetets historia
         (Industrial Monuments)

klippark (cut-outs)

 


bildrum@bildrum.se


 


Gunnar Sillén är medlem i Författarförbundet och har skrivit artiklar, småskrifter och böcker om bl.a. skärgårdsbåtar, industriminnen, arkitektur, stadsbyggnad och modellbygge. I de flesta fall har författaren också svarat för illustrationer i form av teckningar och/eller fotografier. Här visas några av de böcker där författaren svarat för hela eller nästan hela innehållet:

Byggnadsminnesmärken, (Riksantikvarieämbetet) 1976
Denna förteckning med fotografier och byggnadshistoriker över staten tillhöriga byggnadsminnesmärken skrev författaren i sin dåvarande tjänst som byrådirektör i Riksantikvarieämbetet.

Stiga vi mot ljuset. Om dokumentation av industri- och arbetarminnen, (Rabén&Sjögren) 1977.
Denna bok skrevs för ABF och Förbundet för Hembygdsvård för att stödja den barfotaforskning kring det egna arbetets historia som vid denna tid börjat växa sig stark i hela landet. Boken kom att anvädas i ett stort antal studiecirklar inom ABF och var en av de böcker som inspirerade den så kallade "Gräv där du står"-rörelsen.

Staden som Hembygd, (Rabén&Sjögren) 1981. Med teckningar av författaren.
Även denna bok skrevs för ABF med tanke på själv- eller gruppstudier i den egna tätortens miljö och historia.

modellbygge,
(Riksutställningar) 1983
Detta är ett 20-sidigt A4-häfte med teckningar, foton och texter som ger tips om enkla sätt att bygga större husmodeller. Huvudexemplet är ett bygge som författaren utförde tillsammans med elever i Högalidskolan i Kiruna.

Sök reda på, ta vara på, levandegör!, (=Arbetarrörelsens årsbok 1983, utg av Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap i samverkan med ABF och LO) 1984
Denna bok sammanfattar författarens många föredrag om bevarandefrågor kring industri- och arbetarminnen. I boken har också Stellan Andersson och Bunny Ragnerstam medverkat med var sitt kapitel.

Vad vi ville med livet - en bok om Nacka när tiden blev ny, (Nacka kommun) 1997
Denna bok skrevs på beställning av Skolkontoret och Kulturavdelningen i Nacka kommun och är ett försök att förnya sättet att skriva hembygdshistoria.

  Kvarnhjul och fabriksskorstenar - Nackas industriarv,
(Nacka kommun) 2012

Denna bok bygger på författarens tidigare studier i Nackas industrihistoria och vill visa hur utvecklingen i Nacka förhåller sig till den allmänna politiska och tekniska utvecklingen i Sverige och dess omvärld.