LÄNKAR - LINKS
     Förteckningen reviderad i januari 2010.  
Den har inte ambitionen att vara annat än en första ingång för den som vill veta mer om modellbygge - och då i första hand pappersmodellbygge. 

  

 

Where to order Architecture Models
  
Arkitekturmodeller av mycket hög klass levereras av Anders Olsson, Modellrepro i Göteborg.

www.modellrepro.se 

    

 

Where to buy model kits of all kinds.
En firma i Hamburg som gjort sig känd som en av världens mest välsorterade försäljare av modellbyggsatser, om så av papper, plast eller trä. 
Företaget har återupptagit verksamheten efter rekonstruktion hösten 2009.
www.moduni.de
  
Om du är speciellt intresserad av att få tag på byggsatser till krigsfartyg www.steelnavy.com
   

   

   

Where to find paper models on the Net, for sale or for free
 

Peter J. Vissers hemsida på holländska och engelska med länkar till det mesta som handlar om pappersmodeller på Internet.

   

www.icebergbouwplaten.nl
Canon erbjuder via sina hemsidor en stor mängd gratis nedladdningsbara klippark av varierande svårighetsgrad och med vitt skiftande motiv. Kan rekommenderas för nybörjare, skolprojekt kring exempelvis kulturhistoria eller naturkunskap.  http://cp.c-ij.com/english/3D-papercraft
 

Fiddlers Green erbjuder ett stort utbud av relativt enkla men artistiskt suveräna klippark till flygplan, hus och fyrar, de flesta med intressanta historiska kommentarer. Det finns också modeller som inriktats på skolprojekt kring exempelvis vindkraft

 

www.fiddlersgreen.net
 

David Hathaway erbjuder fartygs- och fyrmodeller av mycket hög klass i skala 1:250. Speciellt intressant är serien av svenska monitorer ("pansarlöss") 

 

www.papershipwright.co.uk  
  
Intressanta modeller av hög kvalitet www.currell.net/models/
  
Vill du veta om din favoritbil finns att ladda ned som modell, så finns svaret på denna sida. http://genius.x0.com:80/pmdirectory/
   
Franska modeller och fransk klipparkshistoria http://pierreg.online.fr/carton/
    

    

On the history of printed paper models
Arbeitskreis Geschichte des Kartonmodellbaus (AGK) är föreningen för alla som är intresserade av klipparkets historia och utveckling.  Föreningen ger bland annat ut en intressant skriftserie som presenterar konstruktörer, utgivare och byggare lika väl som tekniska och pedagogiska frågor.
  Hemsida på tyska och engelska.
www.kartonmodellbau.org 
  

   

Paper model Forums and Discussion Groups (Lists)
Detta är förmodligen den största diskussionsgruppen kring pappersmodeller på Internet. Den har medlemmar från hela världen och är det snabbaste sättet att få hjälp om man vill ha hjälp med att hitta någon speciell modell eller med en lämplig byggteknik.  http://groups.google.com/group/Papermodels?hl=en
 

Tyskt forum för pappersmodellbyggare med hundratals diskussionsämnen

 

www.kartonmodellbau.de
 

Medlemmarna i detta forum erbjuds bl.a. nedladdningsbara klippark av hög kvalitet och historiskt intresse.  Språk: tyska och engelska

 

www.kartonmodell-forum.org/forum/

                    


bildrum@bildrum.se    
  BILDRUM BILDRUM paper models