MODELLBYGGARAKADEMIEN

MODEL BUILDER´S ACADEMY
 

 

 
MODELLBYGGARAKADEMIEN är ett nätverk för modellbyggare och modellintresserade med skiftande bakgrunder i teoretiska, praktiska, tekniska och/eller konstnärliga yrken. Vi är snickare och arkitekter, kartritare, scenografer, fria konstnärer, lärare, historiker och mycket annat. Några har arbetat med modeller i museer. Andra har byggt modeller med barn i skolor och daghem. Några har byggt för teatern och några har använt modellbyggande som den personliga stimulans som gjort det vardagliga arbetets påfrestningar uthärdliga.
Ett av MODELLBYGGARAKADEMIENS syften är att påvisa att modellbygge är en bildande konstart på samma sätt som exempelvis skulptur, oljemåleri och fotografi. Såväl modellbyggare som allmänhet kan ha glädje av utvecklande diskussioner som rör modellbyggandets rent konstnärliga problem - vad är eller blir sanning när man översätter verklighet till bild (modell)?
MODELLBYGGARAKADEMIEN uppstod 1996 i samband med ett arbetsmöte på Capellagården på Öland, där vi träffats för att utbyta erfarenheter och diskutera sådant som teknik, konstnärlig kvalitet och etik inom modellbyggandet. Ett resultat av mötet blev också utställningen MODELLER PÅ ALLA LEDDER som sedan dess visats i museer och konsthallar runt om i landet.
MODELLBYGGARAKADEMIEN ger ut informationsbladet MODELLJOURNALEN med c:a 6 nummer per år.
MODELLBYGGARAKADEMIEN administreras av BILDRUM arkitektkontor AB
  
The MODEL BUILDER´S ACADEMY is a non profit network organization for people from different kinds of professions interested in practical, theoretical or other problems concerning models and model building. Among us are carpenters, architects, mapdrawers, stage designers, free artists, teachers, historicans and others. Some of us have worked with models in museums, others have managed model building projects for young people in schools. Some have built for the industry, others for the theatre and so on.
The MODEL BUILDER´S ACADEMY started in 1996 and strives to increase knowleges about model building as a Creative and Representative Art of the same dignity as for example oil painting, sculpture and photography. Not least model builders themselves should be aware that model building tuches the same great questions about representation, truth, ethics and other tings that have made other picturing arts to such a vital part of human life. Model building is something much more than a handicraft. 
One of the means to let people know that model building is not just "a hobby for less sexy men" is our exhibition MODELLER PÅ ALLA LEDDER ("Models in All Dimensions").
The MODEL BUILDERS ACADEMY is administrated by BILDRUM, address above.
  
 
utställningen
the exhibition
modellbyggare
modelbuilders
texter om modeller
news and views
pappersmodeller
paper models
links