MALIN BLOM

   
Malin är min dotterdotter. Hon utbildade sig på gymnasiet till tryckare. Men hennes konstnärliga intresse lockade henne att tränga så mycket djupare in i det tryckta papperets hemligheter. Nu utbildar hon sig till grafisk formgivare. Och jag blir varm om mitt pappershjärta när jag ser hur hon arbetar med pappret som ett tredimensionellt byggmaterial till skulpturer och finurliga mekanismer.
  Malin berättar att klipparksintresset började när hon byggde den gutenbergska tryckpressen som kan laddas ned som 2005 års julklippark från Bildrum. Sedan kom hon en dag och berättade att hon hade en idé till en skulptur och frågade mig lite till råds hur man kunde konstruera den som ett klippark. Jag försökte väl visa lite grann, men förstod så småningom att eleven var duktigare än läraren och kunde bara önska lycka till.
  Resultatet, skulpturen "Streber", överväldigade mig med de hårda konsonanterna som trampar på de mjuka vokalerna i sin uppåtsträvande rörelse. 
Malin is my daughters daughter. She learned printing in school and worked for some time in a printing-works. But her interest in arts took her so much deeper into the secrets of printed paper. Now she goes to one of our top schools for graphic arts. And my paper heart is warmed by seeing her use the paper as a multidimensional material for sculptures and engenious mechanisms.
 Malin says her interest in cut-outs started when building the downloadable printing press that was the 2005 Christmas gift from Bildrum. Then she got an idea for a sculpture and asked me for some advices on how to construct it as a cut-out model.
 I soon noticed that the pupil was more clever than the teacher. The resulting sculpture "Streber" also overwhelmed me  with all hard consonants stepping on the soft vocals when strivig upwards.
         
 

Så här ser klipparket till skulpturen ut. 
(Hämtat från Malins Facebooksida)

This is Malin´s cut-out pattern for her sculpture

 

 

          Den här mekaniska apparaten utgår från en animerad film http://vimeo.com/19428206 som Malin gjorde för att gestalta kreativitet. 
   Hon ville pröva om det hon visat med digitala medel också kunde visas med papper och mekanik. Genom att dra i en flärp lyfts ögonen och en idé kläcks  ur huvudet. En annan flärp skapar ord och med den tredje flärpen slutligen blir blicken förvånad och idéerna bara krälar ur munnen. 

 

    This device was invented by Malin who wanted to try if she by paper mechanical means could express the same idea about creativity that she expressed digitally in her animated video at:

http://vimeo.com/19428206

 

    
    
Dessa masker konstruerade Malin till sig och sina kurskamrater inför en fest på skolan. (Var och en fick bygga sin egen.)
   Det krävs ett väl utvecklat spatialt sinne för att förstå hur man med några ganska enkla snitt och vikningar i vanligt papper kan åstadkomma så mjuka men ändå bestämda former.

These were designed by Malin to be cut out, glued together and worne by her class comrades during a big school party. 
   It requires quite a lot of spatial ability to aquire those soft and still sharp forms with a minimum of complicated cuts and folds.

   
   
Här är Malins tekniska lösning på problemet att få ett antal bokstäver att falla ned på beställning - och sedan få tillbaka dem till utgångsläget.

This is Malin´s solution for the problem of how to get a number of letters to fall down to visibility on order and then get them back to invisibility again.

     
Text and pictures by Gunnar Sillén January 2011  

When I see Malin´s work, I am convinced that there is a great future for the art of paper cutting and paper sculpturing in front of us.

  And I just laugh when thinking of all those who have been saying that paper has no future and paper modelling is just a nostalgic hobby for old men.

Paper is fun. Paper is serious. Paper is ever young.

Back to Bildrum (Home)