SVENSKA FLOTTAN i MODELLER FRÅN JSC

                                

  

      Vi är många som gärna vill minnas den stolta kustflotta som byggdes upp i kalla krigets skugga och vars många vackra enheter nu nästan alla är skrotade. Det har varit ont om byggsatser till svenska örlogsfartyg och därför är det glädjande att polska JSC nu riktat in sig på att publicera ett antal för att stilla vår nostalgiska längtan. Hittills har utkommit:

JSC 68: Jagaren Halland (som den såg ut i kamouflagemålning omkring 1970) och valfri torpedbåt av typ Plejad.
JSC 69: Jagaren Småland (valfritt i ursprungsskick eller i nuvarande skick som museifartyg), valfri ubåt av typ Hajen, ubåten Nordkaparen och motortorpedbåten T38.
JSC 79: Kryssaren Tre Kronor (i  ursprungsskick).
JSC 80: Kryssaren Göta Lejon (kamouflagemålad i sitt slutliga utseende under svensk flagg).

Byggsatserna är i skalan 1:400 och kommer i form av häften i storlek A4 med fyra tryckta kartongark i varje och därtill sidor bygganvisningar och skisser. Bygganvisningarna är på polska och engelska, men till byggsatserna 68 och 69 har jag översatt bygganvisningen till svenska och dessutom lagt till några mindre rättelser och egna kommentarer.
 De svenska översättningarna skickar jag gärna per e-post om du skickar mig din önskan här:
                                                                                                                                             bildrum@bildrum.se  


Jag har byggt modellerna med stort nöje. Detaljeringsgraden är hög (Jag var tvungen att skaffa nya glasögon för att klara alla de små delarna) och passformen är god. Här nedan visar jag lite bilder av resultatet 

  

Jagaren Halland med torpedbåt. För skojs skull byggde jag ett litet diorama föreställande en krigsförtöjningsplats så som jag minns den

.

   

 

   Åt jagaren Småland byggde jag en liten skyddslåda i form av jagardockan på Muskö. 

 

Ubåten Nordkaparen är nu bevarad som museifartyg i Göteborg Hajenklassens sex ubåtar hade från början en vacker kamouflagemålning
  

För att bygga T38an under gång var jag tvungen att rita till en del av undervattenskroppen 
innan jag skar ut den ur klipparket.

 


Ett par bilder från bygget av kryssarna. Bilden till vänster visar JSCs metod att bygga upp skrovet som en mot undersidan öppen låda. 
 Den färdiga modellen av Tre Kronor visas överst på denna sida och föreställer kryssaren under högfartsprovet 1947. 

 

  
Göta Lejon för ankar

 

BILDRUM (home) paper models JSC